Contact gegevens

T 072-5090606
F 072-5090777
E info@incassopoort.nl
KvK nr. 37156687

Incassopoort
Postbus 32
1860 AA Bergen

Meer informatie over:

Interesse? Inloggen Cliënten Inloggen Debiteur Voorbeeld van een Incassopoort dossier

Voorbeelden van teksten die incassobureau Incassopoort adviseert te hanteren in uw aanmaningstraject:

Herinnering

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande vordering nog open staat.

Factuurnummer          Factuurdatum          Bedrag

Vriendelijk verzoeken wij u deze alsnog binnen vijf dagen op onze bankrekening te voldoen.

Met vriendelijke groet,

 

Aanmaning

Helaas blijkt dat volgens onze administratie onderstaande vordering nog steeds open staat, ondanks onze eerdere herinnering.

Factuurnummer          Facuurdatum          Bedrag

Wederom verzoeken wij u vriendelijk dit binnen vijf dagen op onze bankrekening te voldoen.

Met vriendelijke groet,

 

Ingebrekestelling

Ondanks de ruim verlopen betalingstermijn en eerdere herinneringen staat volgens onze administratie onderstaande vordering nog steeds open.

Factuurnummer          Factuurdatum          Bedrag

Nogmaals verzoeken wij u vriendelijk de vordering binnen 3 dagen op onze bankrekening te voldoen. Indien u in gebreke blijft zullen wij echter de vordering uit handen geven aan Incassopoort. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten alsmede de rente zullen wij op u verhalen.

Met vriendelijke groet,

 

 

Voorbeeld van een online Incassopoort dossier

x

Voorbeeld van een online Incassopoort dossier

"));